Vuosittain ilmestyy seitsemän erilaista asiakaslehteä

Asiakaslehti

Data Group -jäsenliikkeiden asiakkaista keskimäärin 70% on pk-yrityksiä. Asiakaslehtemme onkin suunnattu ketjun tärkeimmällä asiakaskohderyhmälle eli yrityksille. 

Lehdessä on tarkoitus käsitellä ensisijaisesti keinoja ja välineitä, joilla asiakkaat saadaan aktivoitumaan. Lehti koostuu artikkeleista, testituloksista, haastatteluista, uutuustuotteiden esittelyistä jne.

Tavoitteena on luoda pk-yrittäjän arkea käsittelevä ja samalla aidosti yrittäjää kiinnostava kokonaisuus. Emme ole rakentamassa mainoslehteä, vaan asiakkaan ostopäätöksiä ohjaavaa ja tukevaa informaatiopakettia. 

Sekä kotimaisten, että myös kansainvälisten tutkimusten mukaan pk-yrittäjien ostopäätöksiä ohjaavat enemmän heidän omaa toimintaansa lähellä olevat kertomukset, kuin perinteiset mainokset.  

 

        

Tarjoamme lehden sekä fyysisenä että online-versiona mobiililaitteisiin sopivassa html5-muodossa. 

DataViesti

DataViesti jaetaan kaikille kuntien poliittisille ja hallinnollisille it-päättäjille. Lehdessä käsitellään mm. seuraavia teemoja: Keneltä osta, Miksi ostan ja Mitä ostan.

  

Palvelutuotelehti

Palvelutuotelehdessä esitellään Data Group -jäsenliikkeiden tarjoamia palvelutuotteita.