Liiketoiminnan jatkuvuutta pilvipalveluiden avulla

Tietojen varmistaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen varautuminen voi olla pakollinen paha ja sen kautta monesti asia, joka on kuitattu oman varmistuspalvelimen tai varmistusnauhurin hankinnalla. Pahimmassa tapauksessa se voi olla vielä tehtävien töiden listalla. 

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tulee ottaa huomioon monia eri asioita. Lisäksi digitalisoitumisen myötä sen arvo nousee entisestään. Suomessa on valitettavasti ollut jo esimerkkejä tapauksista, joissa PK-yrittäjä joutuu lopettamaan liiketoimintansa asiakkaiden projektitietojen tuhouduttua. Näissä tilanteissa käytössä on ollut palvelinten kanssa samassa rakennuksessa perinteinen nauhavarmistus, mutta varautumissuunnitelmassa ei ole otettu huomioon sitä, että varmistettu tieto kannattaa hajauttaa useampaan eri paikkaan. Vahinkotilanteisiin varautumisen lisäksi palvelinten ylläpito omissa tiloissa vaatii perustasollakin vähintään dedikoitua tilaa, jossa on otettu huomioon riittävä ilmastointi, riittävät rakennuksen turvatoimet sekä monta muuta asiaa.

Nykyisin näiden palveluiden tuottamiseen voidaan hyödyntää myös globaalia pilvikonesalia. Suorien kustannussäästöjen lisäksi pilvikonesali on myös erittäin turvallinen vaihtoehto verrattuna omaan laitetilaan. Fyysinen tietoturva on erittäin korkealla tasolla ja esimerkiksi Microsoft Azuren konesalit täyttävät monet tietoturvastandardit sekä eri toimialojen erityisvaatimukset. Palvelinten siirtäminen Azure-konesaliin onnistuu erittäin helposti ja siihen löytyy paljon erilaisia ratkaisuja.

Palvelinlaitteiden tullessa elinkaarensa päähän kannattaa selvittää mitä pilvipalveluun siirtyminen tarkoittaisi

Pilvipalvelut antavat helpon vaihtoehdon siirtyä vähän kerrallaan käyttämään palveluja eri ratkaisu-alueilla. Pilvikonesalin käyttö on erittäin helppo aloittaa esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvillä palveluilla. 

Helpoimmillaan käyttöön voidaan ottaa omien tietojen varmistuspalvelu, jonka avulla oman laitetilan palvelimet voidaan varmistaa turvalliseen ja maantieteellisesti hajautettuun pilvikonesaliin, josta tiedot ja sovellukset ovat palautettavissa vahinkotilanteessa. 

Mikäli oman liiketoiminnan jatkuvuus vaatii sitä, että vahinkotilanteessa palautuminen ei saa kestää kuin minuutteja, voidaan Azure-pilvikonesali kytkeä osaksi asiakkaan lähiverkkoa salatun VPN-tunnelin avulla. Tämän yhteyden avulla omista laitetiloista varmistetut palvelut voidaan vahinkotilanteessa käynnistää heti Azure-konesalista ja muutaman minuutin viiveellä palvelut ovat taas verkossa käytettävissä, vaikka oman laitetilan korjaaminen ja vahingoista palautuminen veisikin päiviä tai viikkoja. 

Data Group on Microsoft Azure kumppanina toteuttanut erilaisia palvelinten siirtoprojekteja Azure-pilvikonesaliin

Suosittelen kartoittamaan, mitä tarkoittaisi hankkia varmistuspalvelut, liiketoiminnan jatkuvuuteen tarvittavat palvelut tai palvelinten siirtäminen kokonaan pilvialustalle. Lopputuloksena on mahdollista saada kustannustehokkaampi kokonaisratkaisu, joka tukee paremmin liiketoiminnan jatkuvuutta eri tilanteissa.

Antti Alila, Tuotepäällikkö, pilvialustat Microsoft Oy 15.02.2017