Kun hankit it-ratkaisuja, saat johtamisen välineitä, työskentelytapojen tehostamista, nopeuttamista ja parantamista.

Yrityksen IT on juuri sen arvoinen, miten hyvin sitä osataan hyödyntää arkipäivän tekemisessä. Tämä haastaa yrityksen johtajat. Heidän täytyy ymmärtää, mikä it:n arvo on omalle liiketoiminnalle.

-Sen vuoksi hyvän ICT -kumppanin valintaan pitäisi olla ainakin sata syytä, Data Group SataIT:n toimitusjohtaja Jarkko Pippola sanoo.

Pitkäaikaisissa IT-kumppanuuksissa asioita voidaan tehdä suunnitelmallisesti, maltilla ja kunnolla.

-Silloin yritys voi itse keskittyä muutokseen, vuorovaikutuksen rakentamiseen ja me voimme huomioida pitkissä kumppanuuksissa yrityksen tavoitteet ja samalla myös yksilöiden tarpeet. Johtamisessa on sama haaste kuin muuallakin työelämässä: Teemme paljon asioita niin kuin aikaisemminkin. Avainkysymys Pippolan mielestä on, miten johtaja ja työntekijät opettelevat uutta ja pystyvät suuntaamaan innostustaan työn parantamiseen ja vanhoista tavoista luopumiseen. Tätä tukee asiantunteva käyttöönoton prosessi.

-Se jää valitettavan usein vajaaksi. Me palvelutoimittajana mietimme aina perusasiat kuntoon. Kun teknologia ja laitteet vastaavat käyttäjien tarvetta, silloin voimme keskittyä siihen, miten uusi palvelupaketti otetaan käyttöön, miten sitä hyödynnetään ja ennen kaikkea, miten sitä kehitetään. Kyse on työntekijöiden motivoinnista.

Pippola muistuttaa, että Data Group on Suomessa etujoukoissa ottamassa uusia ICT-ratkaisuja myös omaan käyttöön.

-Koemme itse, mitä lisäarvoa tämä tuo liiketoiminnallemme ja oppimisen kautta voimme tuoda yrityksille työkaluja muuttaa aikaa vieviä rutiineja, parantaa viestintää, rakentaa kustannustehokkaita ylläpitoratkaisuja ja räätälöityjä palveluita paikallisesti, Pippola kertoo.

Data Group 03.01.2020